herec

Jan Večeřa

Jan Večeřa se narodil v Brně. Studium na Katedře autorské tvorby na DAMU dokončil v roce 2016. Jeho školní prací byla např. parafráze slavného Rostandova dramatu Dohráno, Cyrano! Členem Studia Ypsilon se stal ještě v době studií.

V Ypsilonu hraje v inscenacích T. G. M. aneb Masaryk mezi minulostí a dneškem (Herbert Masaryk), Faust a Markétka (Peklo), Swing se vrací neboli O štěstí (Humus), Varieté Freda A. aneb Chytání větru (Archivář Večeřa, Jerome Kern), Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně Pocta Jaroslavu Ježkovi (Guvernér), Jezinky a bezinky (Dr. Einstein), Utíkejte, slečno Nituš! (Ředitel divadla, Schovanka), Spálená 16 (Adolf Hoffmeister, Karel Purkyně, Otec Werich), Národní tragédie aneb Překrásný nadhasič pražský (2. Pepek).

V rámci malé studiové řady je autorsky, režijně i herecky spojen s inscenacemi Deník aneb Ropuchant je v pohodě, Klub lhářů pana E. a s původně on-linovým projektem Škola Ypsilon. Výrazně se podílel na improvizačním večeru Šlapeme zelí neboli Budeme vařit a vyblbneme se.