Něco se chystá...

ARNOŠT GOLDFLAM

KOMEDIANTI

Hra Arnošta Goldflama Komedianti vychází ze vzpomínek herců z 19. a první části 20. století, kdy existovaly herecké skupiny pod určitým vedením často zkušených principálů. Ke hře autor také napsal: „Takové skupiny cestovaly po českých zemích a hrávaly po městech, městečkách a vesnicích. Mnohdy museli mít herci vlastní vybavení a garderobu, kterou vozili s sebou, bývala to i podmínka pro to, aby byli přijati do herecké skupiny. Bývaly to i manželské páry, někdy měli někteří aktéři štěstí a byli přijati do stálých divadel, kde se často uplatňovali jako stálí členové těchto souborů. Podmínky nebývaly nějak mimořádné a plat býval malý. Herci i herečky museli chodit po domácnostech a nabízet i prodávat vstupenky a zvát na představení. Někdy se dopoledne domluvilo a taky nazkoušelo představení a večer se hrálo, reprízy byly tehdy, když bylo představení úspěšné, zvláště ve větších městech. Ubytování bylo často skromné, třeba i v hostinci, ve kterém hráli, nebo po domácnostech, zrovna tak to bývalo i se stravou. Tržba se často dělila podle okolností a herecké zkušenosti. Za mého mládí byli v divadlech herci, kteří takové kočování ještě zažili. Mnozí z nich popsali svůj veselý i trudný herecký život ve vzpomínkách, často zpracovaných v knihách našich spisovatelů. Pokusil jsem se pročíst zachované vzpomínky a knihy, a to mi bylo inspirací pro moji hru. Tyto vzpomínky jsou často velmi zajímavé i podnětné v tom, jak se dříve divadelníkům žilo. To, co je dnes běžné, zažili mnozí, např. náš slavný herec Rudolf Hrušínský, který např. doprovázel představení hudbou z gramofonu, což byla tehdy velká novinka. Také osvětlení bylo často jen petrolejovými lampami a podobně, což si dnes už ani nedovedeme představit. Pro mě bylo seznámení se s celou touto érou a hereckým životem té doby mimořádně zajímavé a inspirativní!

Režie: Arnošt Goldflam
Výprava: Petra Goldflamová Štětinová
Předpokládané premiéry: 28. a 30. listopadu 2023

MARTIN TICHÝ, DANIEL PETR A KOL.

NENÍ HOUBA JAKO HOUBA
(kdo nevěří, tak je trouba)

Pod tímto názvem lze si představit ledacos, zvlášť když je to název pro divadelní představení. Člověk odjakživa neví, co ví, natož aby věděl, co doopravdy neví. Ale kdo ví? Když začneme houbami, možná se z nich cosi vyklube. Jsou přeci živé. Dopředu si však nepředstavujeme, že se z nich vyklubou kuřátka. Ačkoli i kuřátka jsou houby. Ovšem ne od slepice. I když možná se budeme divit. Zkrátka takový je širší název, který považujeme za závazný, a jsme zvědavi, jaký zázrak z toho houbám po dešti vyroste.

V tomto duchu se připravuje nová inscenace o houbách. Měla by působit jako docela žhavá kolektivní improvizace, která bude vycházet ze společného hloubání o houbách. Třeba v nich najdeme i mystérium života na zemi. Nechme se překvapit. Avšak docela živě si představujeme, že kdo se vydá do Ypsilonky na houby, určitě neodejde s prázdnou.

Režie: Martin Tichý
Výprava: Ondřej Zicha
Předpokládaná premiéra: březen 2024

Jan Schmid

Rose-Marie aneb Jak neznáme Frimla

Alfons Mucha: Rudolf Friml

Jako hlavní titul výroční sezony 2023/24 plánujeme inscenaci o skladateli a virtuózním klavíristovi Rudolfu Frimlovi, jehož světový význam není u nás stále doceněn. Připomínat a objevovat budeme jeho dětství, jinošství a umělecké začátky jak v Praze, tak poté i ve světě, když v Evropě a také v Americe doprovázel světově známého houslového virtuosa Jana Kubelíka. A odhalovány budou i další zapomenuté události Frimlovy doby i jeho života.

Osou představení bude Frimlova proslulá opereta ROSE-MARIE s podtitulem Jak neznáme Frimla v kompozici Jana Schmida, se soustředěním právě na Frimlovy pražské začátky, na jeho ranou vážnou tvorbu, dokonce i na samotnou Prahu té doby a možná i okolní svět, což vše bude asociativně do průběhu operety vstupovat. Samotná Rose-Marie by měla fungovat spíš jako atraktivní zážitkový skelet. Tím vším si zároveň připomeneme, že Rudolf Friml, původem český skladatel, je dnes považován za zakladatele amerického hudebního divadla.

Režie: Jan Schmid
Výprava: Ondřej Zicha
Hudební adaptace a nastudování: Miroslav Kořínek, Dominik Renč
Předpokládaná premiéra: červen 2024