V případě, že jako zákazník divadla Studio Ypsilon, IČ: 00551465, se sídlem Spálená 16, 110 00 Praha 1, máte zájem dostávat pravidelné informace (např. o slevách, akcích a soutěžích) a z tohoto důvodu udělujete souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely, probíhá toto v rozsahu a způsobem níže uvedeným.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytli (například jméno, příjmení, poštovní adresa, telefon, e-mail), informace o nakoupených vstupenkách, o slevách a jiných výhodách, o naší předchozí komunikaci anebo jiném kontaktu, včetně případných telefonických hovorů, a informace získané o Vás z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodního rejstříku anebo sociální sítě) anebo internetového prohlížeče, který používáte.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, a to e-mailem, telefonicky nebo osobně na pokladně Studia Ypsilon. Souhlas je platný po dobu využívaní našich služeb a následujících 5 let po uplynutí výše uvedeného, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte.

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně jen za pomocí vlastních zaměstnanců anebo smluvních partnerů, kteří pro nás mohou technicky zajišťovat rozesílání obchodních a reklamních materiálů. Ujišťujeme Vás, že údaje o Vás nesbíráme, neprodáváme ani s nikým nesdílíme a slouží výhradě k naší vzájemné komunikaci. Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání aktuálních informací o výhodných vstupenkách, akcích, soutěžích s cílem zvyšování kvality a komplexnosti naší komunikace a s cílem přizpůsobit naší nabídku Vašim potřebám.

Autorem grafického stylu Ypsilonky je režisér, výtvarník, spisovatel a herec Jan Schmid