YPSILONKA! Šedesátiletá historie legendární české divadelní scény Studio Ypsilon


Velkolepá retrospektivní výstava, kterou pořádáme ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy v Domě fotografie od 19. března do 19. května, zaujímá velkorysý prostor dvou pater galerie a návštěvníkům nabídne k vidění skutečné archivní skvosty.


Výstava k šedesátinám Ypsilonky přibližuje vznik a vývoj divadla, které je neomylně rozpoznatelné svou poetikou a stylem. Představuje kmenové divadlo, které je tematicky pestré, téměř stále v nadhledu nad dobou, v níž právě působí. Výstava je vedena v nezbytné výběrové zkratce, přesto nezbavena všeho druhu pestrosti a barevnosti. Ozřejmuje legendu, která se zrodila v 60. letech minulého století, divadlo, které se téměř okamžitě svou účastí na zahraničních divadelních akcích a festivalech zařadilo mezi přední scény, které překvapily svět svou jinakostí. Pravidla byla tenkrát jednoduchá, systém byl hodnotový. Výraz, vzájemnost, autenticita, smysl pro improvizaci, důvěryhodnost a priorita svobody byly určující. V tomto nastavení Studio Ypsilon v roce 1963 vzniklo a na tomto základě se dále vyvíjí v pohybu doby, kterou vždy právě žijeme. Ypsilonským krédem zůstává, aby se divák nejen dobře bavil a potřebné poznával, ale s představením se také svým způsobem osobně ztotožnil, a to cestou, aby to byl pro všechny hlavně zážitek, někdy dokonce až zázrak.

Výstava je koncipována jako obrazová i zvuková procházka dějinami Ypsilonu. Ty se v první části výstavy před divákem odvíjejí prostřednictvím fotomontáží, uspořádaných veskrze chronologicky po jednotlivých vývojových etapách divadla. Na nich jsou zachyceny neopakovatelné a pro paměť důležité momenty snad téměř se všemi, kteří divadlem prošli a spolupracovali s ním. Procházku na několika místech zpestřuje audioprůvodce s řadou hudebních a jiných vzpomínkových pozastavení, vztahujících se k bohaté historii divadla, nebo interaktivní mapa k současnému kmenovému představení Spálená 16. Návštěvníci mají také možnost zhlédnout několik televizních dokumentů o Studiu Ypsilon. Vrcholem výstavy je její druhá část věnovaná divadelním plakátům, jež v téměř nepřetržité řadě Jan Schmid pro Studio Ypsilon už šedesát let vytváří a které se staly neodmyslitelnou součástí celkového „imidž“ tohoto nezaměnitelného autorského divadla.

Autor koncepce: Jan Schmid

Kurátorka: Eva Kulová

Architektonické řešení: Ondřej Zicha

Projektový manažer: Blanka Pechová

Audiovizuální práce: Erik Bartoš

Doba trvání výstavy: 19. 3. - 19. 5. 2024

Místo konáníDům fotografie

Výstava probíhá pod záštitou primátora hl. m. Prahy a za finančního přispění Magistrátu hlavního města Prahy.

Audiopozvánka

Reportáž z výstavy - Události v kultuře (Česká televize, 18. 3. 2024)

FOTOGALERIE Z VERNISÁŽE 19. 3. 2024

Foto: Jaroslav Tatek, Archiv MČ Praha 1