Oddělení strategie, vize a komunikace

Mgr. Eva Kulová, Ph.D. / Theatre Curator /
MgA. Ondřej Zicha / Art Manager /
Andrea Machová / produkce / produkce@ypsilonka.cz
Miroslav Chloupek / propagace /

Umělecko-technický provoz

Vedoucí umělecko-technického provozu: Zuzana Měsíčková
/ Mistři osvětlení: Pavel Moc, Michal Kvirenc
/ Mistři zvuku: Aleš SmrčekMiloš Pavelek
/ Inspice: MgA. Pavla Nohýnková, Miroslav Chloupek
/ Garderobiéra: Alice Zajdlová, Irena Němečková
/ Jevištní provoz: Jiří Lupínek, Jiří Čech, Jan Řehák, Dušan Šulla, Karel Žák
/ Kustod hudebních nástrojů: Jan Bradáč
/ Technici: Tomáš Dubec, Vladimír Kšír

Obchodní oddělení a Obchodní centrum

Bc. Kateřina Hefler, Lucie Kohoutová, Andrea Prole, Tereza Rydvalová a Andrea Tománková

Ilustrace