Oddělení strategie, vize a komunikace

Mgr. Eva Kulová, Ph.D., MgA. Ondřej Zicha, MgA. Martin Tichý, Miroslav Chloupek, Bc. Kateřina Kovandová, Bc. Adriana Jersáková, DiS.

Umělecko-technický provoz

Vedoucí umělecko-technického provozu: Zuzana Měsíčková
/ Mistři osvětlení: Pavel Moc, Michal Kvirenc, Pavel Kotlík
/ Mistři zvuku: Aleš SmrčekMiloš Pavelek
/ Inspice: MgA. Pavla Nohýnková, Miroslav Chloupek
/ Garderobiéra: Alice Zajdlová, Irena Němečková
/ Jevištní provoz: Jiří Lupínek, Jiří Čech, Jan Řehák, Dušan Šulla, Karel Žák
/ Kustod hudebních nástrojů: Jan Bradáč
/ Technici: Tomáš Dubec, Vladimír Kšír

Obchodní oddělení a Obchodní centrum

Andrea Tománková, Bc. Kateřina Kovandová, Barbora Kuklišová, Bc. Adriana Jersáková, DiS. 

Ilustrace