Oddělení strategie, vize a komunikace

Mgr. Eva Kulová, Ph.D. / Theatre Curator /
MgA. Ondřej Zicha / Art Manager /
Andrea Machová / produkce / produkce@ypsilonka.cz
Miroslav Chloupek / propagace /

Umělecko-technický provoz

Vedoucí umělecko-technického provozu: Zuzana Měsíčková
/ Mistři osvětlení: Pavel Moc, Michal Kvirenc, Pavel Kotlík
/ Mistři zvuku: Aleš SmrčekMiloš Pavelek
/ Inspice: MgA. Pavla Nohýnková, Miroslav Chloupek
/ Garderobiéra: Alice Zajdlová, Irena Němečková
/ Jevištní provoz: Jiří Lupínek, Jiří Čech, Jan Řehák, Dušan Šulla, Karel Žák
/ Kustod hudebních nástrojů: Jan Bradáč
/ Technici: Tomáš Dubec, Vladimír Kšír

Obchodní oddělení a Obchodní centrum

Andrea Tománková, Bc. Kateřina Kovandová, Barbora Kuklišová, Adriana Jersáková, Dis. 

Ilustrace