Tajemnice uměleckého souboru, sekretariát divadla:
Ing. Marína Čerbačeská

Umělecko-technický provoz

Vedoucí umělecko-technického provozu: Zuzana Měsíčková
Mistři osvětlení: Pavel Moc – vedoucí střediska, Michal Kvirenc, Pavel Kotlík
Mistři zvuku: Aleš Smrček – vedoucí střediska, Miloš Pavelek
Inspice: MgA. Pavla Nohýnková, Miroslav Chloupek
Garderobiéra: Alice Zajdlová, Irena Němečková
Jevištní provoz: Jiří Lupínek – vedoucí provozu, Jiří Čech,
Jan Řehák, Dušan Šulla, Karel Žák
Kustod hudebních nástrojů: Jan Bradáč
Technický pracovník divadla: Tomáš Dubec

Oddělení MOPR

(Marketing, Obchod, Public relations, Reklama)

Vedoucí oddělení, výtvarník: MgA. Ondřej Zicha
Propagační referent, zásobovač: Miroslav Chloupek
PR, sociální sítě, obchodní referent, prodej OZ: Bc. Adriana Jersáková
Marketing, PR, web, newsletter, zpravodaj, obchodní referent: Bc. Kristýna Jičínská
Obchodní referent: Barbora Kuklišová – vedoucí pokladní služby a hledištního personálu
Obchodní referent, pokladní: Andrea Tománková
Součástí oddělení jsou pokladny, vedoucí inspektor hlediště, inspektor hlediště
a hledištní personál

Ekonomické oddělení

Vedoucí ekonom – statutární zástupce ředitele SY: Ing. Bc. Blanka Pechová
Finanční účtárna, mzdová účtárna, personální, evidence majetku, plánování, statistiky rozbory a vše ostatní, co není uvedeno výše.