Interaktivní mapa Spálená 16

Seznam vybraných zastavení:

Informace o projektu:

Interaktivní mapa k inscenaci Studia Ypsilon Spálená 16, je financována Evropskou unií prostřednictvím dotace Ministerstva kultury ČR v rámci Výzvy č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení dětí a mládeže v kulturní instituci v rámci Národního plánu obnovy – projekt „Divadlo jako druh poznání“.