Všeobecné obchodní podmínky při rezervaci a nákupu e-vstupenek na webu www.ypsilonka.cz realizované pro Studio Ypsilon společností GP Webpay a společnostní DISdata s.r.o.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení pořádaná organizací Studio Ypsilon, a to jen při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.ypsilonka.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Způsob nákupu vstupenky

Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace i způsob doručení e-vstupenky do divadla. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na web stránku společnosti DISdata s.r.o., kde je zákazníkovi zobrazena konečná cena vstupenek. Souhlasem s touto sumou je zákazník přesměrován na stránky společnosti GP Webpay, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přesměrován na zabezpečenou platební bránu.

Dle sdělení společnosti GP Webpay přestane v souvislosti s novými předpisy pro zabezpečení komunikace webových aplikací od 26. 3. 2018 7:30 h fungovat prodej na verzích Windows starších než 7 a na Windows s neaktualizovaným prohlížečem. Pokud se zákazníkovi po tomto datu při nákupu vstupenky nezobrazí platební stránka (tj. nezobrazí se platební brána), je potřeba aktualizovat prohlížeč. (Pro přehled uvádí GP nejčastěji používané systémy/aplikace, které jsou s novým protokolem kompatibilní: Windows 7 & Windows Server 2008 R2; Windows 8 & Windows Server 2012; Windows 8.1 & Windows Server 2012 R2; Windows 10 & Windows Server 2016.)

Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup či rezervaci vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět. Na nákup a rezervaci vstupenky má zákazník časový zámek 30 minut. Během této doby je udělána tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup či rezervace do 30 minut, jsou dočasně rezervovaná sedadla opět uvolněna do prodeje.

Po úspěšné platbě se na stránce zobrazí obsah odesílaného e-mailu s odkazem na otevření vstupenky buď v prohlížeči, nebo v mobilním telefonu. Vstupenkou se prokáže buď v tištěné formě, nebo v mobilním zařízení při vstupu do divadla.

Zákazníkovi je též na jím zadanou e-mailovou adresu zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek, jehož součástí je vystavená e-vstupenka. Zákazník si navíc vybírá doručení vstupenky ve formě e-mailu nebo do mobilního zařízení prostřednictvím mobilní aplikace poskytované společností Yourpass. Společnost DISdata s.r.o. nezaručuje doručení e-mailové zprávy přímo do složky doručené pošty emailové schránky zákazníka. Poskytovatel e-mailové schránky zákazníka nemusí zprávu přijmout a zařadit do této složky, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu a dále s ní tak nakládat. Kopie vstupenek jsou automaticky zasílány i Studiu Ypsilon.

Zákazník má možnost si vstupenku obsahující kód vytisknout ve velikosti, v která se zobrazí na stránce při dokončení transakce. Zároveň jsou mu vstupenky zaslány na e-mail, ze kterého si je může také vytisknout anebo v případě mobilní aplikace Yourpass stačí takto doručené vstupenky ukázat při vstupu do divadla v mobilním zařízení či tabletu. Při tisku e-vstupenek používejte výhradně laserovou nebo inkoustovou tiskárnu. Nezvětšujte je, ani nezmenšujte!!! Hlavním a podstatným identifikátorem každého potvrzení je čárový kód, resp. číselný kód e-vstupenky. V případě, že zákazník při vstupu do kina nepředloží e-vstupenku, nebo bude předložená e-vstupenka nečitelně vytištěná, případně nebude jinak umožněno ověřit pravost e-vstupenky zobrazením v mobilním zařízení či tabletu, nemá zákazník nárok na vydání nových vstupenek, ani na vrácení peněz.

Způsob rezervace vstupenky

Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k rezervaci vstupenek.

Jakmile je rezervace dokončena, zobrazí se stránka s potvrzením o rezervaci vstupenek, kterou si můžete přímo z této stránky vytisknout a prokázat se jí při vyzvedávání rezervace vstupenek na pokladně divadla Studio Ypsilon.

Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o rezervaci vstupenek a jejím trvání na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup či rezervaci vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět. Na nákup a rezervaci vstupenky má zákazník časový zámek 30 minut. Během této doby je udělána tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup či rezervace do 30 minut, jsou dočasně rezervovaná sedadla opět uvolněna do prodeje.

Provozovatel si vyhrazuje právo na posunutí rezervace sedadla, v případě, že je rezervace nevhodně umístěna (tzn. jedno místo volné – rezervace – jedno místo volné). Platnost rezervace je 3 dny (72 hodin) od vytvoření. Rezervaci lze vyzvednout pouze osobně v otevírací době pokladny. Po rezervování míst obdrží zákazník na jím zadaný e-mail, potvrzení; odkaz pro zobrazení stavu rezervace a případné předčasné zrušení rezervace (ještě před jejím automatickým vypršením). Rezervaci lze také prodloužit ještě před jejím vypršením, a to pouze telefonicky nebo osobně na pokladně divadla. Rezervovat místa v den konání představení lze nejpozději hodinu před představením, vyzvednout potom do půl hodiny před začátkem představení. Maximální počet míst na jednu rezervaci: 6 ks (v případě větší objednávky se zákazník obrací přímo na pokladnu Studia Ypsilon). Rezervace se vyzvedávají a hradí pouze na pokladně. Pokud si přejete zaplatit rezervaci online, musíte rezervaci zrušit a obratem vstupenky zakoupit dle podmínek běžného online nákupu. Při nedodržení podmínek rezervace propadá. Společnost Studio Ypsilon si vyhrazuje právo posoudit situaci prodeje rezervovaných vstupenek podle aktuální situace na provozu a případně je upravit.

Vracení vstupného

Nákup e-vstupenky se dále řídí obecnou informací, kdy vstupenky divadlo vyměňuje nebo vrací pouze v případě změny nebo zrušení představení, přičemž přednost má výměna vstupenek na jiné představení. Pokud se zákazník při uznaném nároku na vrácení vstupného nedomluví na výměně vstupenek nebo z objektivních technických důvodů nemůže divadlo odehrát představení, na které je zakoupena vstupenka a zákazník nechce lístek směnit, je možnost vrácení peněz originální platební metodou. Zákazník musí po domluvě doložit nákup e-vstupenky a po uznání nároku mu je na jeho účet, ze kterého prováděl platbu, poslána částka bez případného manipulačního poplatku, který uhradil za vstupenky.

Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím. Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek. Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s návštěvním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.

V Praze dne 1. 1. 2006