Studio Ypsilon se chystá třetí listopadovou sobotu opět otevřít divadlo výjimečným zážitkům. Již po páté se jako celá řada amatérských i profesionálních scén zapojí do celoevropského projektu Noc divadel 2017.

Letošní program se bude týkat mimo jiné, ale především novinky, která bude mít svou premiéru přesně měsíc po tomto divadelním svátku. Chystaná inscenace o Jaroslavu Ježkovi nese název Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi.

Studio Ypsilon letos připraví v rámci Noci divadel dvě programové linky, které budou ctít společné téma celé akce „Forever Young“, a to pod názvem Forever Young aneb Ypsilonka otevřená. První část programu bude představovat tradiční oblíbené prohlídky divadla s doprovodným programem, které návštěvníky tentokrát zavedou na silvestrovský večer s Ježkem, Voskovcem a Werichem. Nahlédnou totiž nejen „pod pokličku“ fungování divadla, ale i příprav novinky Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně pocta Jaroslavu Ježkovi, která patří do hudebně-tanečního triptychu k Varieté Freda A. a Swing se vrací neboli o štěstí.

V rámci prohlídek se také tvůrci s návštěvníky společně krátce zastaví na Malé scéně k diskuzi o plánech Ypsilonky do budoucna a pokračování studiových generačních inscenací. Na tuto část programu, kterou tvoří čtyři prohlídkové bloky, divadlo z organizačních a bezpečnostních důvodů vybírá symbolické vstupné 20,– Kč. Vstupenky byly od jednotného spuštění 1. listopadu vyprodány během dvou dnů. Novinkou pro letošní rok je, že Ypsilonka otevírá divadlo i těm, kteří se z kapacitních na prohlídky zákulisí nedostanou. Druhá část programu se totiž bude odehrávat v prostoru pasáže, divadelního klubu a pokladny, který otevře pro všechny, kteří půjdou okolo třeba náhodou a budou se chtít zastavit, něco se o Ypsilonu dozvědět a třeba si odnést fotku s Jiřím Lábusem. Připraven bude totiž fotokoutek, kde za tzv. silvestrovskou skleničku něčeho dobrého na baru bude za odměnu připravena možnost okamžité fotografie.

Dále bude v kavárně umístněná výstava fotografií z archivu divadla, celý večer zde budou v podkresu promítány dokumenty o minulosti i současnosti Ypsilonu a samozřejmě bude otevřená pokladna divadla, kde budete moci zakoupit vstupenky nebo, v tomto čase oblíbené, dárkové poukazy. Informace o jednotlivých představeních bude divadlo také podávat v připraveném infokoutku, rovněž v kavárně.

Program Noci divadel v Ypsilonu je naplánován od 18.00 přibližně do 22.00 hodin. Pokladna bude otevřena od 17.00 do 22.00 hodin.

Inscenace o Ježkovi doplní tanečně-hudební triptych

Noc divadel v Ypsilonce si ale klade za cíl představit především chystanou novinku, která bude mít premiéru měsíc po konání Noci divadel, a to 15. a 17. prosince 2017. „Připravujeme inscenaci, v níž vzpomeneme na Voskovce a Wericha a především na Jaroslava Ježka, k němuž máme velký dluh. Název inscenace je právě v duchu připomínky tohoto geniálního českého hudebního skladatele. Inscenace modelově vychází ze dvou představení Osvobozeného divadla, tzv. Silvestrů, které ve třicátých letech pořádalo jako speciální jednorázové atrakce, plné scének, hudebních a tanečních čísel, vždy ovšem s pozvanými hereckými osobnostmi, známými z jiných divadel,“ vysvětluje autor a režisér Jan Schmid.

„Představení bude mít charakter revue, kde se vyskytne mnoho známých Ježkových písní, ale i neznámá dílka velmi hravá, z jeho spíše z vážné hudby. Inscenaci budou propojovat chtění pamětníci i nejrůznější zvědavci. Celistvost večera bude udržovat velmi zkrácené průběžné nastudování hry Don Juan & Company v originálním překvapivém obsazení,“ dodává.