Výstava Jan Schmid / Plakáty pro Ypsilonku v Galerii Skleňák zahájena

Zahájení výstavy s názvem JAN SCHMID / PLAKÁTY PRO YPSILONKU proběhlo 3. 6. 2021 v Galerii Skleňák v Praze 6. Úvodní slovo na vernisáži, kterou tradičně otevřel malý koncert se zpěvy členů Studia Ypsilon, pronesli radní za strategický rozvoj a památkovou péči Ing. arch. Eva Smutná a PhDr. Richard Biegel, Ph.D. ve vzájemném rozhovoru s prof. Janem Schmidem.

Je dobré setrvávat tam, kde se věci mění“ zaznělo na úvod jako životní a tvůrčí moto Jana Schmida, jehož výstavou plakátů jako by se znovu otevřely dveře nejen divadelního, ale kulturního života vůbec. Radostná akce se dále nesla v duchu dalšího, na výstavě i vizuálně zpřítomněného ypsilonského hesla do dneška: „Uvidíte, že nic není jenom tak, jak to vidíte!“ Atmosféra vernisáže, která se díky příznivému počasí mohla odehrát venku, byla vynikající, k čemuž zajisté přispělo také živé hudbaření Ypsilonky, které se neslo ulicí v osvobozujícím rytmu několika písniček Jaroslava Ježka z představení Kostky jsou vrženy.

Výstava divadelních plakátů Jana Schmida v bubenečské Galerii Skleňák představuje reprezentativní výběr z celkové dosavadní plakátové tvorby zakladatele legendárního Studia Ypsilon (1963), výtvarníka a divadelníka v jednom s nezaměnitelným rukopisem pramenícím z jeho osobitosti. Ypsilonské plakáty, které Jan Schmid vytváří podobným způsobem jako divadlo, tj. metodou improvizace a „řízené“ náhody, představují v kontextu českého plakátu svérázné unikum, odjakživa navádějící k otevřenosti, radosti a autenticitě života. Plakát jako artefakt, který nelze minout bez povšimnutí, pro některé navíc po celý život určující vzpomínka, někdy až z dětství, jak během své řeči připomněl Richard Biegel, jemuž, jak zdůraznil, ypsilonské plakáty už jako malému chlapci otevřely neskutečně barevný svět, jakýsi paralelní zcela otevřený vesmír s neomezujícími možnostmi, oproti normalizační panelákové šedi osmdesátých let, jak také řekl.

Na výstavě je představeno celkem šedesát osm plakátů, z nichž některé byly vyhotoveny dokonce v nadstandardních velikostech. V proskleném výkladním pásu přízemí funkcionalistického domu mohly být v prostoru zavěšeny jednotlivě nebo v působivých blocích po osmi či dvanácti kusech, popř. také upevněny na zemi ve stojanech jen díky speciální úpravě, včetně UV filtru. Několik plakátů se přitom jako volně položené listy uplatňuje také na zemi, z líce, nebo rubu, který je u ypsilonských plakátů originálně programem. Pro veřejnost je výstava, v noci osvětlená, otevřena non stop až do 12. července 2021.

O divadelních plakátech Jana Schmida také napsali:

Divadelní plakáty Jana Schmida tvoří souvislou barevnou řadu, jen výjimečně se ozve černá, ale i to je vlastně barva. Nahradíme-li v názvu commedia dell´arte slovo commedia slovem galleria, máme hned výstižnou charakteristiku těchto plakátů.
(Josef Kroutvor)

Schmidova plakátová tvorba se vyznačuje týmiž kvalitami, jež jsou příznačné především pro Schmidovy dramatické kreace a pro ypsilonovskou divadelnost vůbec. Vizualita jako pojící tmel afiší i inscenací.“
(Bohumil Nuska)

Asi bychom marně hledali v našem divadelnictví srovnání co do rozsahu a rozpětí tvorby, kterou je u Jana Schmida důležité vnímat jako celek. To se týká i jeho plakátů, které chápu jako tekutý seriál, který nemá analogii ani v předválečném, ani v pozdějším či současném divadelním kontextu.“
(Jan Dvořák)

Plakáty jsou projevem Schmidova Gesamtkunstwerku – jsou nezbytnou součástí jeho působení v divadle Ypsilon a jsou dobře použitelné i jako tvář divadelního tištěného programu. Jejich technické a výtvarné parametry plně slouží hlavním idejím tohoto divadla, které jsou založeny na fascinaci improvizací v divadelní práci.“
(Petr Wittlich)

Připravila Eva Kulová
Foto © Dušan Dostál, Jiří Kottas