Ypsilonka stále pomáhá. Ušili jsme, rozdali a rozvezli tisíce roušek. Spolupracujeme s Koordinačním centrem Bezpečnostního odboru MHMP a Červeným křížem.

Pomáhali jsme a pomáháme i nadále na mnoha místech a mnoha různými způsoby. Více si o těchto našich činnostech můžete přečíst v aktuálním čísle našeho zpravodaje a na našich facebookových stránkách.

A hlavně se moc a moc těšíme na to, až se s vámi budeme moci opět setkat v Ypsilonce!