NOVÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ – ŘÍJEN

Milí diváci a příznivci Y,
rádi oznamujeme, že vyšel nový ZPRAVODAJ ZÁŘÍ – ŘÍJEN (PDF). Protože v Ypsilonce se stále něco děje, i tentokrát je toho ke čtení opravdu hodně. V úvodníku se nad novou sezonou 2022/23 zamýšlí principál Jan Schmid, na tradiční jednu otázku odpovídá producentka, režisérka a dramaturgyně mluveného slova Naďa Dvorská, díky které Ypsilonka v Supraphonu vydala několik záznamů představení, a připomenuty jsou mj. také mimořádné události z konce sezony minulé. Jako například květnový improvizovaný večer plný jazzu a vtipných historek, který se natolik vydařil, že si ho v nové sezoně 8. listopadu ještě jednou zopakujeme pod názvem SLAVNÉ NAROZENINY A MY ANEB VEČERNÍ JAZZ JE LÁSKY ČAS PODRUHÉ.

Přijďte, jste srdečně zváni, stejně jako i na zahájení nové sezony v pondělí 12. září, kdy v pravé poledne oživíme pasáž hudebním vystoupením a večer uvedeme první představení sezony, SPÁLENOU 16. A ujít si nenechte krátce nato v sobotu 17. září slavnost Zažít město jinak, do níž se po loňském zdaru opět zapojujeme celodenním doprovodným programem, jehož součástí budou dvě procházky Spálenou ulicí a okolím, první dopolední, vedená kunsthistorikem Richardem Biegelem, druhá odpolední s historikem Petrem Kourou. Slavnost se letos koná pod heslem „bez zábran“, proto se budeme během procházek pídit po stopách avantgardy, na což příhodně naváže také večerní představení k poctě Jaroslava Ježka, KOSTKY JSOU VRŽENY.

Dalších zpráv a zpráviček o dění a životě divadla je ve zpravodaji samozřejmě více, a kdo by jich měl přece málo, toho odkazujeme na naši tiskovou zprávu NA ČERSTVÉ VLNĚ ANEB S YPSILONKOU STÁLE NEJDÁL DOJDEŠ, kde si o nové sezoně, která už je těsně před startem, přečte leccos podrobněji.

Těšíme se na setkání v nové sezoně!
— Vaše Ypsilonka