… s historikem umění doc. PhDr. Richardem Biegelem, Ph.D. Studio Ypsilon Marginálie

Zažít město jinak

Procházka Spálenou ulicí s historikem umění doc. PhDr. Richardem Biegelem, Ph.D., kterou pořádáme v rámci slavnosti Zažít město jinak, do níž se letos v návaznosti na naše kmenové představení Spálená 16 zapojujeme poprvé.

Začínáme v pasáži Olympic a následných pozastavení se zasvěceným výkladem bude vícero, včetně návštěvy barokního kostela Nejsvětější Trojice, kde za varhanního doprovodu Ireny Chřibkové zazpívá operní pěvec Roman Janál, v představení Spálená 16 také hostující.

Vstupenku z procházky si pečlivě uschovejte. Po jejím předložení na pokladně Studia Ypsilon dostanete 1 bonusovou vstupenku na večerní představení Spálená 16.

VIDEO: PROCHÁZKA SPÁLENOU ULICÍ s historikem umění


Procházka se konala 18. 9. 2021.
Tisková zpráva