Slavnostní večer. Improvizace k příležitosti. Studio Ypsilon Marginálie

Slavnostní večer. Improvizace k příležitosti.


Představení se konalo 22. 6. 2021. Tisková zpráva


Divadlo