Ypsilonka uvede v režii mladého režiséra Milana Šotka Nový bleší cirkus

Studio Ypsilon uvede 6. a 8. června premiéry komedie Nový bleší cirkus. Jejím autorem je držitel ceny Alfréda Radoka Milan Šotek, který za text právě připravované hry získal také druhé místo při udílení cen Evalda Schorma. Diváci mohou novou inscenaci vidět do konce letošní sezony ve dvou reprízách 9. a 23. června.

Příběh nové inscenace začal už před čtyřmi lety, kdy ředitel Jan Schmid nabídl Milanu Šotkovi, aby pro Studio Ypsilon napsal hru. „Najednou zazvonil o prázdninách telefon: „Tady Schmid. Vy byste měl napsat něco pro Ypsilonku,“ přibližuje celý začátek Nového blešího cirkusu autor a režisér Milan Šotek.

„Měl jsem z toho obrovskou radost, obrovský respekt a také dlouho žádný nápad. Pak to chvilku vypadalo, že by Blešky režíroval on sám, nakonec mně svěřil i to. Když jsem se na ně připravoval a došel ke scéně, ve které ožije smeták a začne rejdit po místnosti, došlo mi, jak lehce se mi psalo s vědomím, že si s tím na scéně bude muset poradit někdo jiný,“ dodává Šotek, který navíc se Studiem Ypsilon nespolupracuje poprvé.

Spolu s vlastním souborem Cabaret Calembour uvádí na Malé scéně v koprodukci s projektem režiséra Braňa Holička Ypsilon na druhou inscenaci Plejtvák. Za text této hry získal letos v březnu Cenu Alfréda Radoka v kategorii původní česká hra. Nyní do ypsilonského repertoáru přibude Nový bleší cirkus, který vznikl pro ypsilonské herce a divadelní prostory.

„Obě hry pravda nalezly své útočiště v Ypsilonce, a přece se od sebe liší. Zatímco Plejtvák vznikal na tělo Cabaretu Calembour, Blešky jsem psal přímo pro stálý soubor Studia Ypsilon. A trochu mate i chronologie: třebaže Plejtvák měl premiéru už před rokem, Nový bleší cirkus je hra ještě o rok starší. Díky tomu mám od ní odstup, jako by ji zčásti napsal někdo jiný, a mohu se tak režijně interpretovat,“ říká Milan Šotek.

Kocourkov, bleší šermy i stand-up výstupy

Nový bleší cirus je komedií o třech dějstvích s nápaditými intermezzy a stand-up výstupy principála Skořápky v podání Jakuba Slacha. Vše je v ní poměřováno blechami a na svět nahlíženo přes zvětšovací sklo grotesky jako na bleší cirkus.

Diváci uvidí také další ypsilonské herce: Oldřicha Navrátila, Pavla Nového, Jana Jiráně, Martina Janouše, z dámské části souboru Renatu Rychlou, Barboru Vyskočilovou, Jiřinu Vackovou a hostující Lucii Polišenskou a Paulínu Labudovou. Poslední čtyři jmenované herečky byly obsazeny do rolí bleších představitelek Skořápkova cirkusu, pro které bylo sestrojeno amplifikační zařízení, aby mohly deklamovat Shakespearovy verše. Blechy byly navíc vycvičeny v bleším šermu pod vedením šermíře a choreografa šermířských a bojových scén Karla Basáka.

Děj hry vypráví o „Kocourkově dnešních dnů,“ kam jednoho dne zavítá principál blešího cirkusu Jindřich Skořápka, ale produkce je skandálně přerušena. Místní občané totiž Skořápku považují za podvodníka a jeho cirkus zničí. Dvě přední herečky (blechy, samice) se navíc ve všeobecném zmatku zaběhnou na městské zasedání, které se sešlo, aby vyřešilo „poselství příštím generacím.“

Jak se tedy potká bleší cirkus a starostovo poselství se diváci dozvědí poprvé po premiérách 6. a 8. června a při následujících reprízách 9. a 23. června. V textu i v inscenaci se odráží typicky Šotkovské hraní se slovy, zpěvy i tanci. Celou hudební stránku inscenace zajistil skladatel a aranžér Zdeněk Dočekal, který pravidelně spolupracuje s českými divadly, Cabaretem Calembour, Přemyslem Rutem. Pro „bleší inscenaci“ zhudebnil Hálkovy Večerní písně.

V krátkosti o bleších cirkusech

Na počátku bleších cirkusů nestál tento bezkřídlý parazit, ale záliba člověka v titěrnostech. Kam se poděly bleší cirkusy? Vždyť bývaly doby, kdy jich Evropou brázdily desítky, možná stovky. Na pražské Štvanici stával v polovině 19. století bleší cirkus, kde večer co večer tleskalo nadšené obecenstvo svým hmyzím hvězdám. Poptávka po takovém netradičním spektáklu by jistě byla – kdo by nechtěl vidět blešky zapřažené do kočáru či balancující na hrazdě. Problém je však jinde – nejsou blechy. Jedinečné bylo i neoficiální motto dřívějších bleších cirkusů: „Neodejdete od nás s větším počtem blech, než kolik jste si jich přinesli s sebou.“

(Michal Dvořák: Baletky na špendlíku, Koktejl 4/2010)

50 let Ypsilonu

Mohlo by se zdát, že bleším cirkusům definitivně odzvonilo. Naštěstí je ale na celém světě několik nadšenců, kteří věří, že se tuto výjimečnou varietní zábavu podaří zachránit. Inscenace Nový bleší cirkus vznikla, s trochou nadsázky, nejen proto, aby podpořila pokračování tradice bleších cirkusů, ale také aby se stala další inscenací dvouletého období, ve kterém se Studio Ypsilon věnuje oslavám 50. výročí vzniku divadla, a jež začaly Schmidovou inscenaci Škaredá středa aneb Teta z Halifaxu a pokračovaly inscenačním projektem Branislava Holička #jsi_user.

Oslavy vyvrcholí jednorázovým slavnostním improvizovaným večerem, jehož se zúčastní cela řada osobnosti, které s Janem Schmidem spoluvytvářeli historii Ypsilonky nebo se na ní nějak jinak významně podíleli. Studio Ypsilon k těmto oslavám zároveň vydává knihu nazvanou Cesta Ypsilon (v grafické úpravě Vladimira Vimra), podrobně mapující úplně všechny inscenace, které ve Studiu Ypsilon vznikly od roku 1964 až po dnešek. Kniha bude navíc pokřtěna právě na onom výše zmiňovaném slavnostním večeru. Vrcholem oslav pak bude připravovaná inscenace Kouzelné flétny v režii Jana Schmida.

  • Více informací o komedii Nový bleší cirkus