Zemřel Zdeněk Hořínek…

Ve věku nedožitých 83 let nás v sobotu 20. září 2014 navždy opustil dramaturg, příležitostný herec a jeden z nejvýznamnějších českých teatrologů, Zdeněk Hořínek.

Zdeněk Hořínek byl s Ypsilonkou spjat téměř už od samotných jejích počátků. Od roku 1966 až do roku 1989 (s přesahem), jako blízký spolupracovník Jana Schmida dramaturgicky spoluvytvářel téměř všechny inscenace, které byly v tomto období v Ypsilonce realizovány. Významný byl i jeho autorský podíl na některých představeních (Předposlední případ Leona Clifftona), vytvořil i několik dramatizací (Obr Gargantua, jeho smích a život, Kafkova Amerika), nezapomenutelné jsou také některé jeho herecké kreace (např. v Outsiderovi).

Zdeněk Hořínek nebyl ale jenom znamenitý dramaturg, divadelní teoretik a odborník na slovo vzatý, byl také skvělý kolega, kamarád a slušný člověk.

Bude nám hodně chybět.

(V Praze, dne 23. září 2014)