Cyklus dokumentárních večerů pro všechny, kdo si pamatují a hlavně ty, kteří si nepamatují. Studio Ypsilon Marginálie

Cyklus dokumentárních večerů AKTA YPSILON, během kterých se chceme trochu vracet a porovnávat vlastní minulost s dneškem. Budeme si nejen promítat záznamy slavných inscenací Studia Ypsilon, ale také mezioborově „napříč“ o tom besedovat i s několika hosty různých profesí. Zveme všechny, kdo si pamatují, a hlavně ty, kteří si nepamatují.

První díl PROBUZENÍ ČILI TŘESK 1963 – 1968 věnujeme svérázným počátkům Studia Ypsilon. Součástí programu bude od 17 hodin ve foyer divadla vernisáž doprovodné fotografické výstavy s úvodním slovem Jana Schmida a houslovým intermezzem Jana Bradáče.

17:17 hodin následuje v malém sále projekce středometrážního filmu Carmen nejen podle Bizeta (režie: Evald Schorm, 1968) a beseda s tvůrci a pamětníky Janem Schmidem, Janem Valou, Vladimírem Justem, Janem Bernardem a možná i dalšími…


  • Premiéra: 21. listopadu 2023
Malá scéna