Zakladatel Ypsilonu Jan Schmid slaví 80. narozeniny

Zakladatel a ředitel Studia Ypsilon Jan Schmid slaví 14. června životní jubileum. Osmdesáté narozeniny oslaví ve velmi úzkém kruhu zaměstnanců Ypsilonky, rodiny a přátel. 

Profesor Jan Schmid se narodil 14. června 1936 v Táboře. Český režisér, výtvarník, herec, spisovatel, dramatik a pedagog má své nezastupitelné místo ve vývoji českého divadla, související od počátku s metaforickým myšlením, pohybem a otevřeností, sebehrou, náhodou a improvizací jako způsobem vnímání světa. V roce 1953 se vyučil malířem skla, ve studiu pokračoval na Střední průmyslové škole v Železném Brodě a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru sochaře a skláře profesora Karla Štipla. Paralelně se studiem výtvarného umění se vzhledem ke svému zájmu o režii stýkal také s Emilem a Alfrédem Radokovými. Ještě na škole se dominantně podílel na pověstných karnevalových Inspiromatech. Po absolvování VŠUP (1961) se stal výtvarníkem v Severočeském loutkovém divadle v Liberci, v němž se posléze uplatnil i jako režisér a autor.
V roce 1963 založil v Liberci Studio Ypsilon (nejdříve jako nezávislou amatérskou experimentální skupinu v podmínkách Vojenského útvaru 3256). První divadelní inscenací bylo Encyklopedické heslo XX. století (1964). V roce 1969 se Ypsilonka profesionalizovala jako druhý soubor Naivního divadla a později na konci sedmdesátých let (1978) přešla do Prahy, kde sídlí dodnes.

V inscenacích Studia Ypsilon se pojí prvky groteskního a civilního výrazu, živá hudba, zpěv a textappeal ve specifickou montáž, ve které se jednotlivé prvky doplňují. Tvůrčí metoda je označována jako kolektivní improvizace. Improvizace jako otevřený způsob vnímání světa. Jde o autorské doplňování se často různorodých autorských iniciativ všech členů souboru ve všech fázích zrodu díla a s tím spojená nutnost učit se poslouchat jeden druhého, respektovat postoje partnerů atd. Hlavní koncepční silou v tomto procesu zůstává osobnost Jana Schmida, pro jehož vidění je charakteristické vědomí nedefinitivnosti věcí, rozporuplnosti světa, které se vždy znovu nalézá ve stádiu zrodu. I v tomto duchu vznikly také nejnovější inscenace Sežeňte Mozarta! nebo Swing se vrací neboli O štěstí.

Narozeninové setkání k jeho osmdesátinám se bude konat z důvodu jeho momentální nepřítomnosti v Praze ve velmi úzkém kruhu zaměstnanců Ypsilonky, rodiny a přátel poslední týden divadelní sezony 2015/2016.