Dlouho očekávaná fotografická kniha mapující především nedávno uplynulé pětiletí legendární pražské scény Studio Ypsilon právě vyšla. Kniha navazuje na předchozí výpravnou publikaci Cesta Ypsilon, která historii Ypsilonky chronologicky představila v celkem sto devatenácti titulech, jež toto divadlo uvedlo od svého počátku až do roku 2014. Nová kniha jedinečným způsobem shrnuje především dění let 2015 až 2019, s pokračujícím číslováním dalších nových inscenací. Autorem většiny fotografií je Jiří Kottas.

Kniha, jejíž celý název zní Ypsilonka přítomnosti aneb Divadlo vzájemnosti, s přesahem do minulosti, aby nám budoucnost neutekla, se soustřeďuje, kromě malého odkazu na minulost této scény, zejména na pět posledních let právě žité etapy Divadlo vzájemnosti. Té je věnován také úvodní zasvěcující text zakladatele Studia Ypsilon Jana Schmida, napsaný ještě v době intenzivních příprav inscenace Spálená 16 (kdy o koronaviru zatím nebylo ani vidu ani slechu). Historický kontext a přehledné uvedení i do předchozích vývojových období divadla – od počátečního Třesku (1963 až 1968) přes etapy Divadlo svět (1969 až 1974), Divadlo člověk 1974 až 1988) a Divadlo souvislostí 1989 až 2014) – nabízí závěrečná shrnující studie Historie Studia Ypsilon v kostce od Evy Kulové (též anglicky). Kniha se připravovala dosti dlouho a její dokončení přerušily události spojené s pandemií covidu-19. Vychází proto později, než bylo zamýšleno.

Za velkého zájmu veřejnosti byla kniha prezentována ve dnech 23. – 26. 9. 2021 na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy, kde 25. 9. proběhla také beseda nad knihou spolu s autogramiádou herců Studia Ypsilon.

Oficiální slavnostní křest knihy za účasti členů souboru Studia Ypsilon se chystá.

Z besedy a autogramiády na Světu knihy 25. 9. 2021

Vydali Jiří Kottas a Nakladatelství Studia Ypsilon v Praze roku 2021, stran 216, vydání první.

Kontakty:
Studio Ypsilon
Spálená 16, 110 00 Praha 1
e-mail: produkce@ypsilonka.cz