Sto páté uvedení inscenace #jsi_user se stane na Malé scéně Studia Ypsilon tím definitivně posledním. Scénář tragického příběhu první české internetové legendy Michala Kolesy poskládal režisér Braňo Holiček téměř výhradně z autentických internetových diskuzích, především na sociálních sítích.

Během pěti let představení přiblížilo více než 15 000 školákům, pedagogům a vychovatelům projevy kyberšikany a netolismu (závislosti na internetu). Derniéra proběhne ve spolupráci s projektem Seznam se bezpečněpondělí 22. ledna 2018 od 19.30 hodin.

Ze zdánlivě nezpracovatelného a neuchopitelného materiálu, který vyprodukovali více či méně anonymní diskutéři na sociálních sítích, Braňo Holiček s dramaturgem Janem Tošovským seskládali scénář, který odhaluje tragické důsledky kyberšikany. „Upozorňujeme na fakt, že některou z forem kyberšikany zažilo 51 % dětí . Chceme říci, že se mohou bránit a že se nemají bát o ní promluvit s kýmkoli, komu důvěřují. Ať už je to rodič, učitel nebo kamarád,“ říká Martin Kožíšek, autor projektu Seznam se bezpečně, a dodává: „Naším cílem je, aby lidé pochopili, že agresoři jsou v případě kyberšikany téměř bez výjimky lidé, kteří by si v reálném světě na žádný atak netroufli, nebo by je to dokonce ani nenapadlo. Sebedůvěru jim dodává zdánlivá anonymita, kterou představuje monitor, klávesnice počítače a další povzbuzující diskutéři.“

Inscenací provádí hlavní protagonisté Petr Vršek, Daniel Šváb a Mikuláš Čížek, kteří jsou neustále rozptylováni děním na obrazovkách svých tabletů, jenž si „vynucují" jejich pozornost. Neschopnost souvislé komunikace mezi sebou navzájem i s publikem podává výmluvný obrázek o jevu s abstraktním názvem netolismus, tedy o závislosti na moderních informačních technologiích. „Apelujeme na diváky, aby si uvědomili, že i venku je hezká grafika. Aktivní reálný život obohacuje ten virtuální, nikoli naopak, protože svět není složený jen z jedniček a nul. Inscenace ale není ani školní besídkou promlovající na téma děti na internetu. Představení #jsi_user totiž v tomto smyslu není jemné nebo korektní, protože svět kolem internetu sám takový není,“ uvedl k záměru inscenace Braňo Holiček.

Inscenace se po pěti letech, během kterých byla uvedena po celé České republice, přesouvá zpět na internet. Na Stream.cz je zájemcům k dispozici její záznam volně ke zhlédnutí na kanálu Seznam se bezpečně. „Témata netolismu a kyberšikany je sice stále aktuální a pojetí představení nadčasové, ale způsob užívání internetu se za roky reprízování změnil. Komunikační kanály doznaly výrazných změn – počínaje diskuzními fóry, Ask.fm apod. Rozhodli jsme se proto příběh Michala Kolesy uzavřít,“ říká Martin Kožíšek.

Derniéra: #jsi_user

Kam se obracet o pomoc:

Ukázka inscenace ke stažení
O inscenaci #jsi_user