ZAČNĚTE ROK 2022 DOBRÝM SKUTKEM

Milí diváci!
Rádi oznamujeme, že také Studio Ypsilon se letos stává místem, kde se můžete zapojit do největší dobročinné sbírkové akce v České republice, kterou je Tříkrálová sbírka.

Kasička Charity Česká republika bude k dispozici v denní pokladně Studia Ypsilon v pasáži Olympic od 3. 1. do 16. 1. 2022 ve všední dny od 9.00 do 18.00 hod., poté bude před každým představením přesunuta do foyer divadla.

Z každé vstupenky na repertoárové představení Studia Ypsilon, kterou si zakoupíte za plnou cenu v době konání sbírky od 1. 1. do 16. 1. 2022 věnujeme 22 % zisku Tříkrálové sbírce jako společný dar.

Pojďte do toho s námi!