Společný křest knih Jana Schmida a Milana Šotka

Na Malé scéně pražského Studia Ypsilon se ve čtvrtek 23. května v podvečer uskuteční slavnostní křest knihy Jana Schmida Epištoly v kapitolkách a výboru dramatických her Milana Šotka Hry se slovy a tanci. Kmotrem obou knih se stane Miloš Horanský.

Ve čtvrteční podvečer bude patřit Malá scéna Studia Ypsilon slavnostnímu „Křtu dvou knížek v jednom divadle“, který pořádá Nakladatelství Kant a Aula ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Obě knihy totiž mají k Ypsilonce blízkou návaznost. Společné mají jednak jméno autora jednoho z křtěných titulů, zakladatele divadla, Jana Schmida, ale také Nový bleší cirkus, dramatický text z výboru Milana Šotka napsaný pro přímo pro Studio Ypsilon. Trojici spojitostí uzavírá další ze Šotkových textů s názvem Plejtvák, který dostal jevištní podobu a byl realizovaný v rámci spolupráce Cabaretu Calembour s mladou autorskou platformou Ypsilon na druhou.

„Vedle žlutých hřbetů pojí obě knížky i přímý vztah k Ypsilonce. Novou hru Cabaretu Calembour Plejtvák hrajeme od února pravidelně na Malé scéně v rámci projektu Ypsilon na druhou. A vznik jednoho z textů, Nového blešího cirkusu, Jan Schmid dokonce inicioval. „Blešák“ vdechl nový život otřepané pouťové atrakci a zapojil ji do služeb vysokého umění: mé blechy hrají Shakespeara v bezchybném blankversu. Věřím, že to s tím jednou dotáhnou až do velkého sálu!,“ doplňuje Milan Šotek.

Kniha Jana Schmida Epištoly v kapitolkách dává nahlédnout do autorova osobitého způsobu myšlení, přičemž se nevěnuje jen světu umění a divadla, ale nabízí i určitý vhled do zákonitostí našeho běžného (limitovaného) života. „Na jednom papírku jsem našel napsáno Epištoly v kapitolkách. Nevím, k čemu a proč to bylo, ale možná to souviselo s nějakým poselstvím,“ uvedl autor úvodem ke své knize, jejíž první kapitola po padesátém roku existence Studia Ypsilon nese název Jak začínat. „Ačkoli ne vše, co po sobě čtu, dnes zcela platí a možná už není žádnou novotou, jak bylo tehdy, a stalo se obecným majetkem, zůstává to nepochybně dokumentem o ypsilonské jedinečnosti,“ uvádí na přebalu knihy příznačnou poznámku z roku 2002 Jan Schmid.

Druhým pokřtěným titulem budou Hry se slovy a tanci Milana Šotka, s předmluvou předního českého teatrologa Jaroslava Vostrého. Kniha představuje výbor pěti dramatických textů, které v rozmezí let 2008–2012 Šotek napsal pro vlastní autorské divadlo Cabaret Calembour nebo na objednávku konkrétních inscenátorů. Všechny texty dopředu počítaly s jevištní realizací. Výbor odráží poetiku divadel malých forem a českého literárního kabaretu. Šotkovy texty plné kalambúrů, kladou důraz na slovní hříčky, obměnu a hru s významy či asociacemi. Soubor obsahuje také dvanáct písňových textů a šest „zřídkadel.“

Úlohu slavnostně pokřtít knihy laskavě přijal významný český divadelní režisér, básník, publicista, autor literatury pro děti Miloš Horanský.