Ypsilonka ve spolupráci s hlavním mediálním partnerem 55. roku její existence Českým rozhlasem oficiálně uvedla novou knihu profesora Jana Schmida Improvizace, náhoda a jiné vyhlídky. Křest se konal v pondělí 10. prosince od 15.00 hodin v prostorách Galerie Vinohradská 12. Kmotry publikace se stali herec Jan Jiráň, básník a režisér Miloš Horanský a dramaturg Studia Ypsilon Jaroslav Etlík.

Pondělní odpolední křest knižní novinky Improvizace, náhoda a jiné vyhlídky na půdě Českého rozhlasu dostál atmosféře setkávání, které je celé Ypsilonce z podstaty jejího fungování, blízké a základní. Kmotry knihy se stali herec Jan Jiráň, dramaturg Studia Ypsilon Jaroslav Etlík a básník a režisér Miloš Horanský, který čtenářům doporučil, aby nad ní, zvlášť v této uspěchané době, meditovali v tichu a tmě.

Křest knižní novinky Improvizace, náhoda a jiné vyhlídky

Nová kniha renesanční osobnosti českého divadelnictví Jana Schmida obsahuje totiž nejen myšlenky a texty o improvizaci jako způsobu orientace a myšlení, ale také nabádá, jak smysluplněji žít a být v životě víc tvůrcem než pouhým vymezeným pragmatikem. K tomu i k jiným záhledům je zde mnoho inspirací podporovaných jeho celoživotním nadhledem a smyslem pro humor.

Způsob uvažování i struktura knihy jako psaných obrazů v mnohém korespondují s poetikou „otevřeného“ díla, kterou celý život vyznává a rozvíjí, a dále do jisté míry navazují na autorovu předchozí publikaci Epištoly v kapitolkách, kde se nezamýšlí pouze nad světem umění, ale nabízí čtenáři i svérázný vhled do zákonitostí běžného, limitovaného, života.

Novinka obsahuje například kapitoly O principu nahodilosti, Okolnosti improvizace, Jak je to s živým divadlem a čeho si málokdo povšimne, Hercům: Jak se vyvarovat škodlivých emocí, když chcete dobře hrát divadlo atp. Mezi dodatky a příležitostnými texty, které jsou v knize publikovány, čtenář najde například text Nadhled Zdeňka Hořínka, který byl dlouholetým dramaturgem Ypsilonky a skvělým divadelním teoretikem, dále například text Studio Ypsilon a jeho liberecká historie nebo Jaroslav Malina na přeskáčku (aneb co neodnesl čas) týkající se scénografa, malíře a výtvarníka, rovněž dlouholetého spolupracovníka Ypsilonu.

Na křtu potom jako úvodní doprovodný program zazněly v podání ypsilonských herců a hereček písně z inscenace Říjen 1918 – Den po dni, která letos na podzim vznikla ve spolupráci s Obecním domem u příležitosti 100. výročí republiky. Stejně tak na úvod zazpíval kmotr knihy Jan Jiráň.

Kniha Improvizace, náhoda a jiné vyhlídky je k dostání v Obchůdku i na pokladně Studia Ypsilon a v nejbližší době bude dostupná také v běžné distribuční síti.

Křest knižní novinky Improvizace, náhoda a jiné vyhlídky

Tiráž

  • Kresby: Jan Schmid
  • Redakce a doslov: Eva Kulová
  • Obálka grafická úprava: Vladimír Vimr
  • Jazyková korektura: Marie Bělíková
  • Vydalo Nakladatelství Studia Ypsilon v Praze roku 2018
  • Vytiskla Nová tiskárna Pelhřimov, s. r. o.
  • 288 stran, vydání první

Profil autora, oficiální anotace knihy

IMPROVIZACE, NÁHODA A JINÉ VYHLÍDKY: Improvizace kolem dokola. Především: bytí vnímat v okamžicích a současně v intervalech mezi nimi. Improvizace nejen coby tvůrčí metoda, ale především jako elementární způsob vnímání světa. Navádí k větší všímavosti a nabízí věci nahlížet v měnících se souvislostech. Improvizace řízená v bezprostřednosti, stejně jako stálé využívání principu nahodilosti. Vše umět chápat v pohybu. Kruh všemi směry. A optikou je humor, ale jsou zde i jiné vyhlídky.

Jan Schmid (1936) je všestranný umělec, režisér a výtvarník, zakladatel legendárního Studia Ypsilon (1963), profesor DAMU. Způsob uvažování i struktura jeho nové knihy do jisté míry navazují na autorovy předchozí Epištoly v kapitolkách (2012) a v mnohém rovněž korespondují s poetikou otevřeného díla, kterou autor celý život vyznává a rozvíjí.

foto © Michal Oškrkaný