historik

Petr Koura

Pochází z Klatov, kde též absolvoval místní gymnázium. Vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy historii a politologii (1996–2002) a poté doktorské studium se zaměřením na moderní české dějiny (2010). Působil jako vědecký pracovník v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, na Filosofické fakultě UK nebo jako stipendista v mnichovské společnosti Collegium Carolinum.

V současné době přednáší moderní české dějiny na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK a zároveň vede kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem. Vydal publikaci Podplukovník Josef Balabán (2003) a obsáhlou knihu Swingaři a potápky v protektorátní noci. Česká swingová mládež a její hořkej svět (2016), s manželkou Pavlínou Kourovou pak knihy Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. (2008), České Vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce (2010) a Sto let českých Vánoc (2018). Spolupracuje s Českou televizí na pořadech s historickou tématikou (Heydrich – konečné řešení, Historie.cs), podílel se též jako odborný poradce na filmových projektech s historickou tematikou (České století, Bohéma, Ztraceni v Mnichově, Jan Palach). V roce 2015 mu byla udělena Cena Nadačního fondu Neuron pro mladé vědce v kategorii společenské vědy.

Ve Studiu Ypsilon spolupracoval na inscenaci Jana Schmida 28. říjen – Den po dni, kde též vystupoval v roli historika. V současné době je možné jej vidět v představení Spálená 16, kde jako historik komentuje jednotlivé historické události a osobnosti.

Ypsilonka se ptá: Tentokrát Petra Koury

▶️ PODCAST(Y) jsou vám k dispozici ZDE a na aplikacích Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.