Jan Večeřa a kol.
Deník aneb Ropuchant je v pohodě


Dříve nebo později se člověk poprvé „nostalgicky“ ohlédne a zavzpomíná na své dětství. Jeho vzpomínky jsou originální, nenahraditelné a patří jen jemu. Přesto se v nich však objevuje něco společného pro všechny vzpomínky na dobu dětství, či dospívání. Něco, co přesahuje rámec času i místa a dokonce i rámec myšlení toho kterého člověka. Zkrátka máme konejšivou naději, že budoucí minulost a minulá budoucnost je i naší přítomností…

Představení je koláž textů a vzpomínek aktérů, kteří se vracejí do doby svého dětství (v našem případě do začátku nového tisíciletí). Vybavují si momenty, které pro ně měly význam a na jevišti je znovu rozžívají…

Režie: Jan Večeřa
Hudba: Zdeněk Dočekal
Účinkují: Kamila Kikinčuková, Lumíra Přichystalová, Ladislav Karda, Zdeněk Dočekal
Premiéra: 17. 2. 2017 
Délka představení: 1 hod. 15 min 

Inscenace se hraje na Malé scéně SY a je bez pauzy.

Zřizovatelé 
Hlavní mediální partner 55 let Ypsilonky:

Partneři divadla: