SIKOROVÁ Michaela

Public relations

sikorova@ypsilonka.cz
nebo
ypsilonka@ypsilonka.cz

tel.: 224 053 201
776 712 858

Zřizovatelé 
Hlavní mediální partner 55 let Ypsilonky:

Partneři divadla: