Richtrová Michaela

referentka Obchodního centra

obchodni@ypsilonka.cz
richtrova@ypsilonka.cz

tel.: 224 947 119, 224 054 333, 224 054 090

Richtrová Michaela
Zřizovatelé 
Hlavní mediální partner 55 let Ypsilonky:

Partneři divadla: