Hájková Zdeňka

referentka Obchodního centra

obchodni@ypsilonka.cz
hajkova@ypsilonka.cz

tel.: 224 947 119, 224 054 333, 224 054 090

Hájková Zdeňka
Zřizovatelé 
    Kiss98