BLÁHOVÁ Zuzana

vedoucí Obchodního centra

blahova@ypsilonka.cz
obchodni@ypsilonka.cz

tel.: 224 947 119, 224 054 333, 224 054 090

Zřizovatelé 
Hlavní mediální partner 55 let Ypsilonky:

Partneři divadla: