KOURA Petr

historik
Pochází z Klatov, kde též absolvoval místní gymnázium. Vystudoval na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy historii a politologii (1996–2002) a poté doktorské studium se zaměřením
na moderní české dějiny (2010). Působil jako vědecký pracovník v Ústavu pro soudobé dějiny
Akademie věd ČR, na Filosofické fakultě UK nebo jako stipendista v mnichovské společnosti
Collegium Carolinum. V současné době přednáší moderní české dějiny na Katedře dějin a
didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK a zároveň vede kulturně-vzdělávací společnost
Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem. Vydal publikaci Podplukovník Josef Balabán
(2003) a obsáhlou knihu Swingaři a potápky v protektorátní noci. Česká swingová mládež a
její hořkej svět (2016), s manželkou Pavlínou Kourovou pak knihy Žádáme trest smrti!
Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. (2008), České
Vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce (2010) a Sto let českých Vánoc (2018).
Spolupracuje s Českou televizí na pořadech s historickou tématikou (Heydrich – konečné
řešení, Historie.cs), podílel se též jako odborný poradce na filmových projektech s historickou
tematikou (České století, Bohéma, Ztraceni v Mnichově, Jan Palach). V roce 2015 mu byla
udělena Cena Nadačního fondu Neuron pro mladé vědce v kategorii společenské vědy. Ve
Studiu Ypsilon spolupracoval na inscenaci Jana Schmida 28. říjen – Den po dni, kde též
vystupoval v roli historika. V současné době je možné jej vidět v představení Spálená 16, kde
jako historik komentuje jednotlivé historické události a osobnosti.
KOURA Petr
Zřizovatel:
Mediální partner:

Partner divadla: 


Spolupracujeme: