Milan Šotek
Nový bleší cirkus / Odkaz příštím generacím
Původní komedie Milana Šotka, ve které je vše poměřováno blechami.
Páni a dámové, přistupte blíže! Uslyšíte, co jste ještě neviděli! Herecké virtuosky našeho blešího ansámblu samy deklamují Shakespearovy verše! Sestrojili jsme pro ně amplifikační zařízení, které bude bleší hlásky přenášet do sálu! Vše je zcela bezpečné – blechy nejdou na diváky, kteří řádně zaplatí! 
 
Shakespearův Romeo a Julie je citován v překladu E. A. Saudka.

„Bylo to před pěti lety v Mnichově. Na Oktoberfestu. Navštívil jsem stan s bleším cirkusem. Der Flohzirkus. Černé tečky na konci pinzet zde odbíjely míčky a roztáčely miniaturní obří ruské kolo. Dost možná se po každém čísle klaněly – ale kdo pozná, zda se blecha ohnula v pase… A v Praze tou dobou boom nového cirkusu. Bez zvířeny, jen zvíření akrobaté. Staré dobré špílce ve službách vyprávěného příběhu. Tak proč to nezkusit také s novým bleším cirkusem? I když pravda opět nutně se zviřátky. Otřepaných postupů zaprášené pouťové atrakce využijeme v umění dramatickém. Když už bleší polka, pak jedině u Kapuletů na plese. Když šermy, pak mezi bleším Tybaltem a bleším Merkuciem. A co více: herecké virtuosky našeho blešího ansámblu, Sára von Brandejs a Dita di Tanvald, dokonce samy deklamují Shakespearovy verše! Sestrojili jsme pro ně amplifikační zařízení, jež bude bleší hlásky přenášet do sálu. Velký český kabaretiér Emil Artur Longen hřímá v Manifestu Revoluční scény: 'Usilujeme o moderní divadlo, i musíme pěstovat všechny jeho jevištní složky, artistikou cirkusu a kabaretní improvisací počínaje a dramatem konče.' V Ypsilonce chytneme Longena za slovo, a přes zvětšovací sklo grotesky nahlédneme na svět jako na bleší cirkus. Odehrává se v Kocourkově našich dní, pod titul vetkli jsme 'odkaz příštím generacím'.“ Milan Šotek

režie: Milan Šotek
scéna: Karel Čapek
kostýmy: Petra Krčmářová
hudba: Zdeněk Dočekal
zvuková spolupráce: Viktor Prášil
dramaturgie: Jaroslav Etlík
dramaturgická spolupráce: Tereza Karpianus
fotografie: Michal Hančovský
účinkují: Jakub Slach, Oldřich Navrátil, Martin Bohadlo, Renata Rychlá, Martin Janouš, Jan Jiráň, Pavel Nový, Lucie Polišenská, Barbora Vyskočilová, Paulína Labudová, Jiřina Vacková a Zdeněk Dočekal 
premiéra: 6. a 8. 6. 2014
délka představení: 1 hod 50 min
derniéra inscenace: 10. 2. 2015

Zřizovatelé