Marína ČERBAČESKÁ

Tajemnice uměleckého souboru

tajemnice@ypsilonka.cz


tel. 224 053 201

Zřizovatelé 
Hlavní mediální partner 55 let Ypsilonky:

Partneři divadla: